Avidin has completed Competitiveness and Excellence Co-operations (VKE) successfully

Avidin successfully completed a project entitled  Multiparametric immunophenotypic study to characterize diabetes patients, of  Competitiveness and Excellence Co-operations (VKE)

 

30.11.2021

Avidin, as part of a Competitiveness and Excellence Co-operations (VKE) program, has successfully developed a reagent prototype product based on new, specific, and high-sensitivity genetical tests in the frame of a grant (2018-1.3.1-VKE-2018-00024). Genetic predisposition and lifestyle management contribute to the development of type 2 diabetes mellitus (T2DM). The most frequent complications are cardiovascular diseases, nephropathy, neuropathy, eye damage, skin damage, and a higher incidence of Alzheimer’s disease. In order to dissect the systemic pathomechanisms and predict the evaluation of complications or estimate the benefit (or failure) of a given therapy, we needed to identify novel markers.
This project investigated the gene expression pattern by single-cell genomics and the proteomic profiling of blood samples of diabetic patients at single-cell resolution by mass cytometry. This combinatorial approach revealed the sub-types of diabetes and the severity of complications. The project classified diabetic patients regarding symptoms and complications associated with a given immune-phenotype based on the multiparametric characterization by mass cytometry and single-cell genomics. The consortium established complex immune panels which can be further developed for diagnostic products. Avidin Ltd. analyzed both animal and human samples with its own high-throughput genetic assays. The novelty of the project was the high dimensional characterization of the leukocyte subpopulations which could not be done with former technologies prior to the era of mass cytometry. Smaller changes in the percentages of leukocyte sub-types could be detected by mass cytometry which could predict either the severity of diabetes or the probability of certain complications. The ultimate aim was to create and test a diabetes-specific immune panel was accomplished.

Az Avidin a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések (VKE) program részeként pályázat keretében sikeresen kifejlesztett egy új, specifikus és nagy érzékenységű genetikai teszteken alapuló reagens prototípus terméket (2018-1.3.1-VKE). -2018-00024). A genetikai hajlam és az életmód-kezelés hozzájárul a 2-es típusú diabetes mellitus (T2DM) kialakulásához. A leggyakoribb szövődmények a szív- és érrendszeri betegségek, a nefropátia, a neuropátia, a szemkárosodás, a bőrkárosodás és az Alzheimer-kór gyakoribb előfordulása. A szisztémás patomechanizmusok feltárásához és a szövődmények értékelésének előrejelzéséhez, illetve az adott terápia hasznának (vagy sikertelenségének) becsléséhez új markerek azonosítására volt szükség.
Ez a projekt a génexpressziós mintázatot vizsgálta különböző genomikai módszerekkel, valamint elvégezte a cukorbetegek vérmintáinak proteom profilozását tömegcitometriával egysejt-felbontással. Ez a kombinatorikus megközelítés segítséget nyújthat a cukorbetegség altípusainak és a szövődmények súlyosságának feltárásában. A projekt a cukorbetegeket tömegcitometriával és genomikai módszerekkel végzett multiparaméteres jellemzés alapján osztályozta az adott immunfenotípushoz kapcsolódó tünetek és szövődmények alapján. A konzorcium komplex immunpanel protoípust hozott létre, amelyek továbbfejleszthetők diagnosztikai termékekhez. Az Avidin Kft. állati és humán mintákat egyaránt elemzett saját, nagy áteresztőképességű génexpressziós vizsgálati módszerével. A projekt újdonsága a fehérvérsejt alpopulációk többdimenziós jellemzése volt, amely a tömegcitometria korszaka előtt a korábbi technológiákkal nem volt kivitelezhető. A fehérvésejt altípusok százalékos arányának kisebb változását tömegcitometriával lehetett kimutatni, amely előre jelezheti a cukorbetegség súlyosságát vagy bizonyos szövődmények valószínűségét. A projekt céljai: egy cukorbetegsé specifikus QPCR génaktivitási immunpanel, egy keringő nukleinsav kvantifikáló kit prototípus, egy multiparaméteres immunfenotípus szűrési technológia és egy egyedi vérsejt poplulációk dúsítására alkalmas technológia létrehozása és tesztelése megvalósult.